Kristina Kristensen

Jeg er læsevejleder og grundlægger af Læsekarrusellen.

Jeg underviser selv på alle kurser og afholder foredrag m.v.

Som person er jeg meget engageret i mit arbejde, jeg er positiv,

glad, ærlig og omsorgsfuld. Når du træffer mig kan du forvente

at møde en professionel, lyttende og meget anerkendende person,

som overholder vores aftaler.

 

Baggrund

Min baggrund for at starte læsekarrusellen er, at jeg ser store

muligheder for at forbedre børns læsning. Jeg har arbejdet med

læsning i over 20 år og har erfaret, at selv svage læsere meget

hurtigt kan komme op på et alderssvarende niveau med den rette

træning. Jeg oplevede desværre også, at der ofte ikke var

ressourcer i skolen til at tilbyde børnene disse læseløft.

 

Forskning viser også, at børn, som får styrket deres læseudvikliing allerede i 0. klasse, vil profitere af dette resten af deres skoletid. Det finder jeg utrolig interressant og vigtigt for børnene og deres fremtidige muligheder.

 

At arbejde som privat læsevejleder giver mig gode muligheder for at støtte hvert enkelt barns læseudvikling. Her har jeg tid til at sætte fokus på hvert enkelt barn, og dermed give den bedst mulige undervisning.

Det giver mig også mulighed for at bruge mange flere ressourcer på de vigtigste personer i forhold et barns lærning - nemlig forældrene. Jeg mener, at alle forældre skal have en fair chance for at støtte deres eget barn i læseudviklingen

Mit CV i korte træk:

Jeg er uddannet folkeskolelærer i 1998 og har arbejdet i

folkeskolen frem til 2016 på nær et enkelt år, hvor jeg var voksenunderviser på en AOF daghøjskole.

 

Som lærer har jeg taget forskellige længere kurser

indenfor: sansemotorik, specialundervisning, læringsstile

og den første læsning.

 

I 2013 påbegyndte jeg uddannelsen som læsevejleder

og har siden 2014 arbejdet som læsevejleder i folkeskolen.

Primo 2018 færdiggjorde jeg min Pd i læsning med afgangsprojektet: "læsevejledning og forældreinddragelse i læsning for børn 0 – 16 år".

 

Derudover har jeg taget aktivt del i kommunalt udvalgsarbejde om metoder til evaluering af børns ordkendskab, holdt oplæg på kommunalt kompetenceudviklingskursus om klasseledelse m.v.

3O9A0978.jpg