Forretningsbetingelser

Hedensted den 28/8-2017

 

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Læsekarrusellen v/ Kristina Kristensen.

Alle ydelser: undervisning, kurser, foredrag og lignende ydelser udgår fra Læsekarrusellen v/ Kristina Kristensen, CVR 37 62 42 25, Vejlevej 21, 8722 Hedensted, Mail: kristina@laesekarrusellen.dk

Fortrolighed:

Læsekarrusellen behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme i min besiddelse i forbindelse med udførelse af undervisning og vejledning fortroligt. Læsekarrusellen deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Priser for hver enkelt ydelse kan ses på hjemmesiden: www.læsekarrusellen.dk under den ønskede ydelse.

Undervisning er momsfrit for private kunder, men ved erhvervsdrivende eller offentlige institutioner tillægges 25% moms til ovenstående priser.

Betalingsbetingelser vedrørende kurser, foredrag og lignende ydelser:

Betaling ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Aftalen betragtes som aflyst af køber, hvis betalingen ikke foretages inden for betalingsfristen

Afvikling foregår på de angivne tidspunkter, som fremgår på fakturaen, hvis ikke andet er aftalt. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, foredrag eller lignende ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Læsekarrusellen, får køber det indbetalte beløb retur medmindre tilsvarende ydelse kan tilbydes.

Betalingsbetingelser og ændringer vedrørende privat læseundervisning og lignende ydelser:

Betalingen falder forud for undervisningen. Forud for betalingen sætter vi datoer for undervisningen i kalenderen, og datoerne noteres på fakturaen. Aftalen betragtes som aflyst af køber, hvis betalingen ikke foretages inden for betalingsfristen

Udebliver køber fra en aftale faktureres det fulde beløb til køber.

Aflyses en aftale om privat undervisning på foranledning af Læsekarrusellen, bliver aftalen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for privat læseundervisning kan ændres indtil 24 timer inden din aftale.

Aftalte tider for privat læseundervisning skal aflyses senest 24 timer før vores aftale, ellers faktureres det fulde beløb. Dog kan der ved barnets sygdom meldes afbud senest kl. 8.00 den pågældende dag.

Ved længere forløb evalueres barnets udbytte af undervisningen mundtligt og det videre forløb aftales forud for ny fakturering.

Undervisning foregår som hovedregel på Læsekarrusellens adresse: Vejlevej 21, 8722 Hedensted. I særlige tilfælde kan undervisningen rykkes til kundens adresse, i sådanne tilfælde tillægges der transportudgift.

Transport:

Transport til kundens adresse faktureres til 500,- kr/time. Tiden beregnes pr. påbegyndt kvarter.

Rettigheder:

Læsekarrusellen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til undervisning, kurser, foredrag og lignende ydelser.

Ved køb af Læsekarrusellens ydelser kan du få brugsret til konkret, skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det tiltænkte, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

 

Ændring af forretningsbetingelser:

Kristina Kristensen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret.